ایرسول چیست ؟

اطفای حریق ایروسول مشابه سیستم اطفای حریق گازی است که از عاملی برای خاموش کردن آتش استفاده میکند .

با این تفاوت که در سیستم اطفا حریق گازی تنها گاز بیرون می آید و عوامل خاموش کننده ی شیمیایی خشک که از ذرات پودر مانندی با ابعاد بزرگ هستند باعث اطفای حریق میشوند  ولی در ایروسول زمانی که سنسور های اطفا حریق تشخیص دود ناشی از آتش سوزی میدهند کپسول های ایروسول به صورت خودکار فعال شده و با پخش کردن ذرات جامد کوچکتر از 10 میکرومتر باعث اطفای حریق می شود.

همچنین ایروسول میتواند علاوه بر فعال شدن به صورت حرارتی به صورت دستی و الکتریکی هم فعال شود.

 

 

جعبه آتش نشانی چیست؟