تجهیزات جعبه آتش نشانی

جعبه آتش نشانی

امروزه جعبه آتش نشانی به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات آتش نشانی نقش بسیار کلیدی و مهمی در حوادث آتش سوزی و انجام عملیات اطفا حریق دارد .

شاید سالیان گذشته استفاده از جعبه آتش نشانی اختیاری بوده ولی این روزها برای اخذ پایان کار ساختمان نیاز به تایید سازمان آتش نشانی و به تبع آن نیاز به نصب جعبه آتش نشانی و تجهیزات جعبه آتش نشانی میباشد.

در این مطلب گروه آدر توان نامی قصد دارد جعبه آتش نشانی و تجهیزات داخل آن ،جایگاه و کاربرد هر کدام از قطعات را مورد بررسی قرار دهد.

در جعبه آتش نشانی  از چه تجهیزاتی استفاده میشود ؟( تجهیزات جعبه آتش نشانی )

۱-کپسول آتش نشانی

۲-شیر آلات و کوپلینگ آتش نشانی مورد نیاز در جعبه آتش نشانی

۳-شیلنگ و قرقره مناسب برای هر جعبه آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

یکی ازا کار آمدترین تجهیزات اطفا حریق که قابل حمل دستی بوده کپسول های آتش نشانی هستند که با توجه به نوع آتش ترکیبات مختلفی را بر روی آتش می افکند .

تقریباً اکثر افراد با این محصول آشنا هستند ولی نحوه ی استفاده از آن را دقیق نمی دانند از این رو بهتر است یک راهنمای استفاده از کپسول آتش نشانی در محلی که در دیدرس است نصب شود تا افرادی که میخواهند از آن استفاده کنند با اطلاعات و آگاهی لازم پیش بروند.

استفاده از کپسول آتش نشانی بستگی به طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق هر ساختمان دارد و میتوان گفت که عضو ثابت جعبه آتش نشانی نیست .

کپسول های آتش نشانی به ۵ دسته تقسیم میشوند که بر اساس محیط و نوع آتش سوزی باید مورد استفاده قرار گیرند.