شیر آتش نشانی (هایدرانت)(Hydrant) آدرتوان نامی

شرکت آدرتوان نامی با هدف خدمت رسانی با کیفیت، در زمینه ارائه تجهیزات اطفاء حریق برای کارخانجات، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها شروع به فعالیت نموده است. مشتری مداری و ارتقا سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تعامل و ارائه خدمات به مشتریان و نیز عرضه محصولات با کیفیت از اهداف اصلی شرکت محسوب می گردد. شایان ذکر است شرکت آدرتوان نامی در زمینه تولید تجهیزات اطفاء و اعلام حریق ، نقش پر رنگی در رقابت در این صحنه تنگاتنگ را ایفا می نماید. یکی از تجهیزات پرکاربرد تجهیزات اطفاء حریق ، شیر آتش نشانی (هایدرانت) می باشد.
شیر آتش‌نشانی یا هایدرانت ( Hydrant) وسیله‌ای مورد استفاده برای مقابله با آتش است که علاوه بر کاربرد شهری در صنعت نیزاستفاده فراوان دارد کارکرد شیرآتش نشانی در هنگام حریق به اینصورت است که از طریق اتصال به سیستم لوله‌کشی آب منطقه، آب مورد نیاز آتش‌نشانان را برای اطفاء حریق فراهم می‌کند.
در اغلب موارد وجود شیر آتش نشانی درمناطق صنعتی پرخطر ویا آتش سوزی های شهری میتواند جایگزین عملکردی بهتری نسبت به خودرو آتش نشانی داشته باشد ؛ ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی هم مقرون به صرفه تر بوده واگر درشرایط مناسب نصب و استفاده شود میتواند هزینه های خرید و نگهداری خودروی آتش نشانی را تا حد زیادی کاهش دهد . شیر آتش نشانی مدل ایستاده در شهر و محوطه های صنعتی و اماکن مورد نیاز بر روی شبکه های آبرسانی شهری و اضطراری تحت فشار نصب می گردد. شیرآتش نشانی، دارای حداقل یک دهانه گیرنده و سه دهانه دهنده آب در اندازه های متفاوت بوده و دهانه های دهنده مجهز به درپوش زنجیردار می باشد.
شیرهای آتش نشانی عمدتا در دو نوع متداول می باشد .

– شیر آتش نشانی با محفظه خشک (Dry Barrel)
– شیر آتش نشانی با محفظه تر (Wet Barrel)

شیرآتش نشانی با محفظه خشک(Dry Barrel) :

دراین نوع شیر آتش نشانی (هایدرانت) ، آب در داخل بدنه شیر وجود ندارد و هرگاه شیر را باز کنند آب از لوله وارد بدنه می‌شود و وقتی شیر بسته می‌شود آب موجود در بدنه از طریق یک سوپاپ تخلیه که در محل نشست لوله قرار دارد خارج می‌شود و بدین ترتیب هایدرانت از خطر یخ‌زدگی مصون می‌ماند.در مناطقی که خطر یخ زدگی هایدرانت وجود دارد به منظور جلوگیری از یخ زدن هایدرانت آتش نشانی از هایدرانت های نوع خشک استفاده می گردد. در این هایدرانت ها، آب تا پشت فلنج هایدرانت که به شبکه آب آتش نشانی متصل است قراردارد. پس از بازکردن شیر آتش نشانی،آب وارد لوله هایدرانت می گردد و از خروجی های آن تخلیه می شود. پس از بستن شیر از بالا آب داخل لوله هایدرانت تخلیه (Drain)می گردد تا در زمستان دچار یخ زدگی نشود. نکته حائز اهمیت در خصوص عمق دفن شبکه آب آتش نشانی و هایدرانت های مربوطه , نصب در زیر عمق یخ بندان منطقه می باشد.

شیر آتش نشانی با محفظه تر (Wet Barrel) :

نوع دیگر از شیرآتش نشانی، هایدرانت با محفظه تر است که تمام شیر پر از آب می‌باشد و برای مناطقی که یخ‌زدگی وجود ندارد مناسب است.
ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮآتش نشانی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮآتش نشانی ﻗﺒﻠﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺍﺳﺖ وﻟﯽ ﮐﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺁﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍی ﺷﯿﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍی ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺍﯾﻦ ﺷﯿﺮآتش نشانی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﯾﺦﺯﺩﮔﯽ ﺁﺏ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﺩ.
آدرتوان نامی به عنوان یکی از تولیدکننده های برتر این محصول، شیر آتش نشانی را در دو نوع Dry & Wet طراحی ساخته و عرضه می نماید .

تهیه و تدوین : توسط بخش کارشناسان فنی شرکت آدرتوان نامی

شیر آتش نشانی (هایدرانت)