پروژه مسکونی نیلوفرگاردن واقع درخیابان الهیه ازمجموعه  کارهای لوکس مهندس فرزاد دلیری می باشد و  در زمینی به مساحت 3350 متر مربع در 17 طبقه ساخته شده است که شامل 12 طبقه ی مسکونی 1 طبقه لابی و 4 طبقه منفی می باشد

شرکت آدرتوان نامی درسال 1396 تولید وتحویل جعبه های دکوراتیو آتش نشانی این پروژه را انجام داده است .